top of page

Frequently asked questions about Corona

 • Heb je problemen met het betalen van je vergoeding? 

  Stuur een mail naar corona@strayconcepts.be en ligt zo kort mogelijk je persoonlijke situatie toe.
   

 • Is er een technisch probleem? 

  Stuur een mail naar support@strayconcepts.be
   

 • Mag ik nog gebruik maken van mijn ruimte? 

  Dit mag je zeker, zolang dit kadert binnen de geldende maatregel opgelegd door de overheid.
   

 • Kan ik mijn ruimte opzeggen? 

  Neen. Je kan uiteraard wel een mail sturen naar je contactpersoon binnen STrAY Concepts met de melding dat je de ruimte na de geldende maatregel niet meer zal gebruiken. De geldende opzegtermijn blijft van kracht. Het is heden niet toegelaten om in- of uitredende plaatsbeschrijvingen te doen.
   

 • Ik wil een nieuwe ruimte huren, kan dit? 

  Stuur een mail naar sales@strayconcepts.be met een korte beschrijving van je activiteit. Wij zijn echter heden niet in de mogelijkheid om plaatsbezoeken te doen of intredende plaatsbeschrijvingen te organiseren.
    

 • Mogen plaatsbezoeken nog plaatsvinden? 

  Neen, dat mag niet! In FAQ 7bis van het crisiscentrum van 24/03, 22u45 die we op 25/03 hebben ontvangen, wordt de vraag gesteld: 

  Kunnen activiteiten met betrekking tot de woningmarkt (zoals huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebied zaken, …) nog plaatsvinden? 
  - "Neen, een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkoopprocedures mogen momenteel niet worden georganiseerd." 


  We concluderen hieruit dat er een totaalverbod geldt voor iedereen: de particulier, de vastgoedmakelaar, de notaris… Voor onze sector was het cruciaal dat zowel particulieren als professionelen op één en dezelfde lijn werden gezet.
   

 • Kunnen er virtuele plaatsbezoeken plaatsvinden? 

  NEEN ! Tijdens het sectoroverleg met een representatieve groep van vastgoedactoren, waaronder het Nederlandstalige Bureau van het BIV en beroepsorganisatie CIB aanwezig waren, hebben alle partijen onderschreven dat nieuwe virtuele plaatsbezoeken niet meer kunnen. Het gaat hier immers om een niet-essentiële verplaatsing die bijgevolg niet toegelaten is!
   

 • Mogen verhuizingen nog plaatsvinden? 

  Op de website van het crisiscentrum lezen we: 

  Mogen verhuizingen met of zonder verhuisfirma’s toegelaten worden?
  - "Ja, een dringende verhuis is toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizen uit te stellen.”


  Wat met dringende verhuizen wordt bedoeld, werd vooralsnog niet gepreciseerd. Weet ook dat veel verhuisfirma’s hun activiteit hebben stopgezet. Wie verhuist zal zich sowieso best wenden tot de gemeentelijke diensten voor een attest toestemming ‘dringende verhuis’. Wij werden geïnformeerd dat er reeds verhuizers door politiediensten boetes kregen opgelegd, omwille van een niet-essentiële verplaatsing.

bottom of page