top of page

About STrAY Concepts

FMT-België

Sinds 2012 biedt FMT-België op maat gemaakte oplossingen aan voor herontwikkelingsprojecten en leegstaande panden. We richten ons op een tijdelijke ingebruikname om leegstandsrisico’s tegen te gaan en de representativiteit van het pand te bewaren. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de eigenaar van een leegstaand pand ontzorgd wordt en werken we vaak samen met projectontwikkelaars en overheden om de leefbaarheid van de directe omgeving te optimaliseren. Hierbij slaan we een brug naar de toekomst en realiseren we een invulling die mee kan worden opgenomen in de herontwikkeling van het pand of de site.

 

Het team werkt steeds per pand een concept op maat uit met een sterke focus op het realiseren van een creatieve en sociaal verantwoorde invulling waar inspirerende samenwerkingen tot stand kunnen komen. We voorzien een projectnaam, logo, creëren een nieuwe look & feel en gaan op zoek naar de gepaste kandidaten om tot de gewenste invulling te komen. Zo krijgen leegstaande panden en herontwikkelingsprojecten een totale make-over en een nieuwe invulling die ook voor de buurt een meerwaarde betekent, hoeft de eigenaar zich geen zorgen te maken over leegstandsrisico’s en geven we startende ondernemingen en creatieve zielen een welkom duwtje in de rug door hen een betaalbare werkplek aan te bieden. 

STrAY Concepts

Sinds 1 september 2019 gaat FMT-België verder onder de naam STrAY Concepts.

De core-business van het bedrijf blijft dezelfde, alleen leggen we nu een extra focus op het conceptbeheer van panden. Daarbovenop maken we een onderscheid tussen STRAY- en STAY projecten.

To STRAY – van plek naar plek trekken, zwerven, onze core business! Leegstaande panden en herontwikkelingsprojecten een tijdelijke nieuwe invulling geven op basis van een concept op maat en dit op verschillende locaties. Ons doel is om een meerwaarde te creeren voor uw imago als eigenaar en voor de directe omgeving.

To STAY – concepten voor lange termijn projecten.

We zorgen er voor dat de eigenaar van een leegstaand pand ontzorgd wordt en werken vaak samen met projectontwikkelaars en overheden om de leefbaarheid van de directe omgeving te optimaliseren. Hierbij slaan we indien mogelijk een brug naar de toekomst en realiseren we een invulling die mee kan worden opgenomen in de

herontwikkeling van het pand of de site.

bottom of page